Næring

Vi jobber med en rekke kunder innen industri, næring og landbruk. På tvers av bransjer jobber vi med både små og store bedrifter. Vi har også avtaler med sameier og borettslag. Siddis Elektro kan påta seg de fleste oppgaver og prosjekter. Til høyre kan du se noe av det vi jobber med.

Lys, lyd og oppvarming

Nok og riktig plassert lys og varme kan bidra til et bedre arbeidsmiljø. Blendende lyskilder og gjenskinn i PC-skjermer kan være et irritasjonsmoment i hverdagen. Når du først skal bytte kan du over tid spare på å ha LED-lys, timer eller sensor på lysene der du jobber. Vi gir deg gode råd for hvordan du kan lyssette på best mulig måte.

Riktig temperatur kan bidra til bedre konsentrasjon og effektivitet blant de ansatte. Det kan være fornuftig å installere et system som holder lokalene varme når de ansatte er på jobb, men ikke bruker unødvendig strøm i helger og på kvelder. Siddis Elektro hjelper deg å finne energieffektive løsninger for både lys, lyd og oppvarming.

Tavle ny
ServiceavtalerNæring

Serviceavtaler

Hvor ofte det er nødvendig med service av det elektriske anlegget og de enkelte komponenter vil variere fra bransje til bransje. Noen har behov for kontroll hvert år, men hos andre kan det gå både to og tre år mellom. Siddis Elektro tar servicen og påser at det elektriske anlegget er i orden. Dette bidrar til en problemfri arbeidshverdag for deg.

Ombygging og renovering

Vi kan elektrisk arbeid! Siddis Elektro tar jobben med nybygg, påbygg, totalrenovering eller hvilken som helst grad av oppussing. Dersom du skal i gang med et stort prosjekt kan det være kostnadseffektivt og ikke minst tidsbesparende å ta kontakt med oss i Siddis Elektro. Vi samarbeider nemlig med byggmestere, rørleggere, murere, malermestere og andre håndverkere. Samarbeidet gir flyt i store prosjekter og unngår unødvendige utsettelser.

Nybygg_01
IK_AminaLaderNaering

Elbillader

Vi installerer ladestasjoner for bedrifter, sameier og borettslag. Vi monterer både enkeltladere og større ladesløsniger. En av våre ansatte kommer på befaring slik at du får riktig løsning til riktig pris. Dersom du allerede har gått til anskaffelse av en lader kan vi montere denne. Selv leverer og monterer vi ladere fra Zaptec og Amina som passer alle typer elbiler og hybrider. Laderne til Zaptec er utviklet og produsert i Norge.

Internkontroll

Vi har gode rammeavtaler for bedrifter, borettslag og sameier. Alle som eier eller leier lokaler som benyttes til produksjon eller annen forretning er pliktet til å foreta kontroll av det elektriske anlegget. Dette forekommer i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen for å unngå skader og brann. Med vår rammeavtale får du en internkontroll som er tilpasset deres behov til en fast timepris på utført arbeid. Vær sikker på at alt er i orden, uten å betale for mye for det.

InternkontrollNæring

Solceller

Siddis Elektro monterer solcelleanlegg på nybygg og eksisterende tak. Soltaket kan i noen tilfeller integreres i eksisterende tak, mens andre steder anbefaler vi å legge nytt. Vi bistår fra prosjekteringsfasen til ferdig levert anlegg. For å sikre kvalitet i alle ledd gjennomføres prosjektene i samarbeid med et byggefirma som er kurset i å legge solcelletak. Vi jobber med alt fra små anlegg med få paneler, til større prosjekter der det kan produseres mye strøm. Kontakt oss for en befaring av ditt prosjekt!

Internett og spredenett

Vil du ha et tregt og ustabilt Internett? Ikke vi heller. Internett har blitt en stor del av hverdagen og vi vil at det skal gå raskt. Noe annet som går raskt er å kontakte Siddis Elektro for å fikse ditt Internett. For å sikre et stabilt Internett og spredenett må alle komponenter snakke sammen, og det er her det kan vært lurt å involvere en elektriker. Vi sikrer en stabil internettlinje på din arbeidsplass!

Ta kontakt dersom du trenger en elektriker. Vi kommer gjerne på en uforpliktende befaring.